اسمش الیزابته .....
بازیگره
و مهم تر از همه اینه که
من واقعا تعجب میکنم چطوووووووووووووووووووووووووور با وجود این ، آنجلنا جولی با قیافه میمون مانندش شده زیباترین زن بازیگر ؟!
این عکسارو ببینید خودتون قضاوت کنید .........
.
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/73223003394901434652.jpg
هم جوون تره


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/44099796626425360853.jpg

هم خوش هیکل تر ،

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/68042664003108275944.jpg

هم خوش تیپ تر ،


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/28599509853319480178.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/76289211309720567325.jpg

خودتون قضاوت کنید ؟

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/93099522292779022043.jpg

نه خدایی بهتر از آنجلینا جولی نیست ؟

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/17637950774363692947.jpg


چی ازش کم تر داره ؟


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/75486013780862706662.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/23859054352071282645.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/14996232243704219937.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/55656528885218037982.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/64445575384078032204.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/25807967666327480272.jpg
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/51921989627634773955.jpg


هم هیکل داره هم قیافه ......


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/88733692438093168902.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/97627229014944983186.jpgخدایی هرچی باشه بهتر از اون آنجلینا جولی میمونه !
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/66356212271325229164.jpg


جووووووووووووونمی ............


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/31766349861975594131.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/26555953832014129406.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/46710415558429946951.jpg

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/38005482122421879931.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/81253268821330557037.jpg
شوهرشم خوشتیپه . . . .
البته تو این قحتی شوهر همینم گیر نمیاد !!!!
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/78232546013327657428.jpg   

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/58002638267666736373.jpg


سفید بهش میاد ، نه ؟


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/55942753790960089511.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/91032010300299397628.jpg
http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/86537538137255363888.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/12768346533474115416.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/25886893143729926639.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/75166253900744399127.jpg
عاشقشم ........


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/94917733084251526563.jpg

یکی از طرفداراشه .....
نه خیر ، فامیلش نیست !

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/04095700042528262893.jpg

برنزه هم که هست ....


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/46734389275835437560.jpg


چی کم تر داره خدایی ؟


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/06127612543134062271.jpg


بله . همینطور که میبینید


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/78124010994887823978.jpg


خودشو خفه کرده با آرایش !!!!

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/14574882254910230302.jpg


واااااااااااااااااااای
اشوه نیا .....
قلبم ضعیفهhttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/25737795199154084445.jpg

هیکلو داشته باش ......

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/90129514378760007886.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/49727633365749639734.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/06200386518667689720.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/59083765372948403209.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/45802674114776932195.jpghttp://www.pic1.iran-forum.ir/images/up3/60265039708645108297.jpg

http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/47377403152769858054.jpg


http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up8/91357556688634759338.jpg